Uddannelsesplan for Biyun metodens instruktører i Danmark

Vil du være Jichu Gong instruktør kræver det følgende:

 • Trin 1, Jichu Gong (100 træninger og mindst 3 måneder inden næste trin).
 • Trin 2, Dong Gong (100 træninger og mindst 3 måneder inden næste trin).
 • Trin 3, De 5 elementers Qi Gong (100 træninger og mindst 3 måneder inden næste trin).
 • Wai Qi A (Der er muligheder for at tage Wai Qi A- kurset efter instruktørkurset for at gøre uddannelsen smidig).
 • Jichu Gong instruktør kursus.
 • Grundkursus i traditionel kinesisk medicin (TKM) eller eksamineret akupunktør uddannelse.
 • 3 delkurser i TKM. Tages sideløbende med trin 1-3 og senest det første år efter du er udannet. (Undtagelse gøres for akupunktør med en flerårig uddannelse).
 • Praktikker hos 1 Jichu Gong instruktører.

Vil du være Dong Gong instruktør kræver det følgende:

 • Jichu Gong instruktør uddannelse.
 • Wai Qi B kursus
 • Fordybelses kursus for instruktører.(Der er muligheder for at tage Wai Qi B – kurset eller fordybelseskurset efter instruktørkursus, for at gøre uddannelsen smidig).
 • Dong Gong instruktør kursus.TKM kurser tages løbende under hele uddannelsen, 7 i alt (inkl. de 3 fra Jicu Gong uddannelsen. Akupunktør med en flerårig uddannelse skal have 4 delkurser.
 • Praktik hos 1 Dong Gong instruktør.

 

Hvad kræves for at blive instruktør i de andre former, udover Jichu Gong og Dong Gong?

For at blive instruktør i Delfin kraftens Qi gong,

 • skal du være færdig Jichu Gong instruktør,
 • have Delfinkraftens Qi Gong instruktør trin 1
 • have Delfinkraftens Qi Gong instruktør trin 2

For at blive instruktør i Peace Power Qi gong,

 • skal du være færdig Jichu Gong instruktør,
 • have Peace Power Qi Gong instruktør trin 1
 • have Peace Power Qi Gong instruktør trin 2

For at blive instruktør i Børne Qi gong,

 • skal du være færdig Jichu Gong instruktør,
 • have Børne Qi gong instruktør trin 1
 • have Børne Qi gong instruktør trin 2

For at blive instruktør i Senior Qi gong,

 • skal du være færdig Jichu Gong instruktør,
 • have Senior Qi gong, instruktøruddannelse

For at blive instruktør i Stille Qi gong,

 • skal du være færdig Jichu Gong instruktør,
 • have Stille Qi gong, instruktøruddannelse

For at blive instruktør i Foryngelses Qi gong,

 • skal du være færdig Jichu Gong instruktør,
 • have Foryngelses Qi gong, instruktøruddannelse

 

Vil du være Børne Gi Gong leder kræves der følgende:

Børne Qi Gong leder:

Du skal have

 • kursus i Børne Qi Gong del 1,
 • kursus i Børne Qi Gong del 2,
 • traditionel kinesisk medicin (TKM)
 • træningsmetoden Fem Elementer (Visdomsmetoden).

Med uddannelsen kan du gå ud og undervise børn i etablerede børnegrupper (børnehaver, fritidshjem, skoler m.m.) De lærere/pædagoger/medhjælpere, der har børnene, deltager.

Børne Qi Gong assistent

Du skal have

 • kursus i Børne Qi Gong del 1
 • kursus i Børne Qi Gong del 2

Du arbejder med børn til daglig, og du kan træne Qi Gong med din egen børnegruppe.

Børne Qi Gong instruktør

Du er instruktør i Jichu Gong, Biyun metodens grund form, og du kan etablere hold hvor du ønsker, med børn og forældre eller i eksisterende/ af dig oprettede børnegrupper. Se iøvrigt kravene ovenfor under instruktøruddannelsen.

Vil du være Peace Power Qi Gong leder kræves der følgende:

Du skal have

 • kursus i Peace Power Qi Gong del 1,
 • kursus i Peace Power Qi Gong del 2,
 • traditionel kinesisk medicin (TKM)
 • træningsmetoden Fem Elementer (Visdomsmetoden).

Med uddannelsen kan du gå ud og undervise børn og unge i etablerede grupper (fritidshjem, skoler m.m. som du er tilknyttet i forvejen). De lærere/pædagoger/medhjælpere, der har børnene eller de unge, deltager.

Peace Power Qi Gong instruktør

Du er instruktør i Jichu Gong, Biyun metodens grund form, og du kan etablere hold hvor du ønsker, med børn, unge og forældre eller i eksisterende/ af dig oprettede grupper. Se iøvrigt kravene ovenfor under instruktøruddannelsen.

Revideret pr. 10.2.2016.

For yderligere spørgsmål kontakt  Dorthe, mail: d.rasmusssen.biyun@gmail.com

Videoer

NYT !

KURSER MED FAN XIULAN efterår 2017
se under Kurser&Aktiviteter

Nyhedsbrev fra januar 2017 er kommet!

Læs her.

Fællestræninger:

Fællestræning arrangeret af Biyun Foreningen foregår flere steder i landet. Se datoer, tid og sted nedenfor.

For de der ikke lært Biyun Metoden, er man velkommen til at deltage i en ”prøvetime”.

Herefter kan man under ”kurser og aktiviteter” se hvor og hvornår der tilbydes kurser i grundformen, Jichu Gong.


København:
Ingen fællestræning for øjeblikket

Roskilde:
Den anden torsdag i måneden
kl. 17.00 - 18.30

Odense:
Første tirsdag i måneden
kl. 18.30 - 20.30

Vejle:
Første onsdag i måneden
kl. 18.30 - 20.30

Biyunforeninger

Biyunforening i Sverge

www.biyun.se

Den norske Biyun forening

www.biyun.no

Log Ind

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password