Om Biyunmetoden

IMG_1582

Hvad er Medicinsk Qi Gong?

Og hvad er Qi Gong efter Biyunmetoden?

Qi betyder livskraft eller livsenergi. Gong betyder metode eller teknik.

Medicinsk Qi Gong er en af grundpillerne i Traditionel Kinesisk Medicin, TKM, og er et helsesystem med 5000 år gamle rødder tilbage til datidens Kina, hvor principperne opstod i en blanding af filosofi og medicin. Metoden bygger på de samme principper som akupunktur: at livsenergien løber i baner, meridianer, gennem kroppen. Ved at træne Qi Gong løses op for blokeringer i energisystemet.

Biyun Metoden er grundlagt af Grand Master Fan Xiulan, kinesisk læge og professor i Medicinsk Qi Gong. Hun er grundlægger af, og var en årrække leder af et anerkendt sundhedsinstitut nær Beijing. I 2010 åbnede Biyun Akademiet et helsecenter i Stockholm, hvorfra der tilbydes foredrag, kurser, behandlinger mm.
Fan Xiulan tilbyder flere gange årligt kurser, uddannelser og træningslejr i Danmark.

Biyun Metoden bygger på et helhedssyn, og er en medicinsk Qi Gong form, som er baseret på en forståelse af mennesket som en del af naturen. Mennesket i samspil med himmel og jord. Den menneskelige krops Qi, livskraft, forbundet med himlens og jordens Qi. Biyun Metoden bygger på den helhedsopfattelse af mennesket, som er indeholdt i den filosofi og viden, som er essensen i Traditionel Kinesisk Medicin, TKM.

Metoden er både forebyggende og helbredende og skaber forøget fysisk og psykisk velvære.  Gennem det naturlige åndedræt stimulerer den immunforsvaret og styrker muskler, sener, led, knogler og nervesystem. Den genopretter kroppens ubalancer og forebygger sygdomme. Træningen er et kraftfuldt redskab til at modvirke og helbrede stresstilstande, og regelmæssig træning udrenser og genopbygger kroppen på et dybere plan. Metoden har påvist gavnlig effekt ved akutte såvel som kroniske sygdomme.

Metoden anvender fokuseret, bevidst koncentration rettet mod den fysiske krop. På denne måde opbygges kroppens Qi støt og roligt, samtidig med at evnen til at modtage den naturlige Qi fra universet udvikles.

Metoden består af forskellige trin eller niveauer.
Grundtræningen består af enkle øvelser, som udføres stående i et langsomt og meditativt tempo. Øvelserne er bløde og organiske og kan udføres af alle. Træningen består af 3 grundlæggende trin:

Jichu Gong, Trin 1 – Grundtræning
Trin 1 er en systematisk gennemgang af hele kroppen, der åbner for god Qi-gennemstrømning og stimulerer blodcirkulationen. Spændinger og blokeringer opløses og udrenses.

Dong Gong, Trin 2
Trin 2 er en træning med dybere sundhedseffekter, der forbedrer livskraften (Qi) yderligere og skaber en stadig større styrkelse af balance i krop og sjæl.

De 5 elementers Qi Gong, Trin 3
Trin 3 er en træning, hvor den enkelte udvikler sin personlige Qi Gong.

De 3 trin danner tilsammen en helhed, som udgør et kraftfuldt redskab til at skabe og vedligeholde en optimalt god fysisk og psykisk sundheds- og helbredstilstand.

Udover de 3 grundlæggende trin består Biyun metoden af:

Senior Qi Gong
Kvindens Qi Gong
Mandens Qi Gong
Børne Qi Gong
Fredskraftens Qi Gong (Peace power Qi Gong)
Delfinkraftens Qi Gong
Wai qi – A: 4 kraftfulde metoder af Wai Qi (ydre livskraft)
Wai qi – B: Overbygning til fordybelse og indsigt

Kurser i TKM, der løbende tilbydes af Grand Master Fan Xiulan:
1. TKM – introduktion til de grundlæggende teorier
2. Tuina – kinesisk massage
3. Ørediagnostik og behandling
4. Ernæringslære – mad som medicin
5. Akupressur – grundlæggende teori og praksis
6. Håndzoneterapi
7. Tunge – og hånddiagnostik
8. Urtemedicin
9. Stenarternes energi og helseeffekter ifølge kinesisk visdom

Biyun Metoden har i dag, foruden i Kina, vundet udbredelse i Japan, Tyskland, USA, Brasilien, Sverige, Norge og Danmark.

 

Enhver der træner Medicinsk Qi Gong efter Biyun-metoden og går ind for foreningens formål kan være medlem af foreningen. Foreningen har som formål at fremme og styrke livskvaliteten både fysisk og psykisk ved hjælp af TKM (Traditionel Kinesisk Medicin) i almindelighed og  Medicinsk Qi Gong efter Biyunmetoden   i særdeleshed. Dette sker gennem foredrag, workshops og kurser samt fællestræning.
Endvidere gennem uddannelse af instruktører under ledelse af Grand Master Fan Xiulan. Biyunforeningen i Danmark blev grundlagt i 2003. Bestyrelsen.

Biyun metodens opbygning

uddannelsesplan Biyun - Kopi

NYT !

KURSER MED FAN XIULAN efterår 2017
se under Kurser&Aktiviteter

Nyhedsbrev fra januar 2017 er kommet!

Læs her.

Fællestræninger:

Fællestræning arrangeret af Biyun Foreningen foregår flere steder i landet. Se datoer, tid og sted nedenfor.

For de der ikke lært Biyun Metoden, er man velkommen til at deltage i en ”prøvetime”.

Herefter kan man under ”kurser og aktiviteter” se hvor og hvornår der tilbydes kurser i grundformen, Jichu Gong.


København:
Ingen fællestræning for øjeblikket

Roskilde:
Den anden torsdag i måneden
kl. 17.00 - 18.30

Odense:
Første tirsdag i måneden
kl. 18.30 - 20.30

Vejle:
Første onsdag i måneden
kl. 18.30 - 20.30

Biyunforeninger

Biyunforening i Sverge

www.biyun.se

Den norske Biyun forening

www.biyun.no

Log Ind

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password