Biyunforeningen i Danmarks 10 års jubilæum

Biyunforeningen 10 år i 2013

En personlig beretning om Biyunforeningens historie i anledning af 10 års jubilæet

Skribent: Chili Turèll

Qigong Chilli2013

Biyunforeningen bliver til

Biyunforeningen i Danmark kan fejre sit 10 års jubilæum her i 2013. Uddannelse af instruktører i Qigong efter Biyunmetoden blev en realitet i 2003 og foreningen blev grundlagt.
Hvordan begyndte i grunden dette Biyun-eventyr?
I 1998 lærte jeg Qigong efter Da Mo –metoden, hvilket tilførte mit liv en hidtil ukendt følelse af livskraft strømmende gennem min krop og mit sind. Dog manglede jeg noget, som jeg fandt 3 år senere i 2001 i mødet med Qigong efter Biyunmetoden. Min lærer var Marie Bergman.  Jeg oplevede mødet som en altfavnende forelskelse, og samtidig åbnedes døren ind til ny forståelse af Qigong som en hovedgren inden for Traditionel Kinesisk Medicin, den selvbehandlende del med en blid og meditativ fysisk og mental praksis. Jichu Gong, trin 1 i Biyunmetoden blev for mig den ultimative nøgle til jordforbindelse, grounding parret med ny forståelse for den dybere, naturlovmæssige sammenhæng mellem krop, sind og sjæl.
I 2003 kom Grand Master Fan Xiulan til København for at færdiguddanne de første danske instruktører. Biyunforeningen i Danmark blev grundlagt med fast adresse på min private bopæl og med mig som den første formand i den lille bestyrelse på 3 personer sammen med Catharina Nordlindh og Manner Peschche Køedt.
Siden har foreningen vokset sig stor og livskraftig fra en lille lukket instruktørforening til en åben  medlemsforening med instruktører, menige medlemmer og støttemedlemmer. Med skiftende formænd og bestyrelser, skiftende hjemmesider med stadig flere strenge at spille på, et stort udbud af individuelle kurser, fællestræning, træningslejre, foredrag og sidst men ikke mindst med halvårlige arrangementer med besøg af Fan Xiulan til løbende uddannelse og videreuddannelse af instruktører.

Fan Xiulans bog ’Qigong efter Biyunmetoden’ i svensk udgave var fra begyndelsen et værdifuldt om end lidt vanskeligt tilgængeligt supplement til træningen og uddannelsen med masser af indblik ind i sammenhængen mellem Qigong og Kinesisk Lægekunst. Præcis det aspekt som jeg tidligere havde manglet. Efter min formandsperiode på 4 år fandt jeg tid og mod til at oversætte bogen til dansk, den udkom i 2009, og er siden blevet købt og læst af mange både udøvere og mennesker med nysgerrighed efter viden om, hvad Qigong i grunden er for en størrelse. Den kunne i flere år købes hos boghandlere og kan i dag lånes på landets biblioteker. Jeg har personligt fået mange henvendelser fra folk, som har læst bogen og derigennem fået lyst til at lære Biyunmetoden. En vigtig åbning til større synlighed. Bogen er nu udsolgt fra forlaget.
Et særligt kendetegn ved Biyunmetoden er den tilknyttede cd med guidning af øvelserne, som gør  hjemmetræningen let at komme i gang med. Den dansk-indtalte version af Jichu Gong ved Torben Hansen kom til efter nogle år som en stor landevinding i arbejdet med at videregive metoden siden efterfulgt af en dansk-indtalt cd til SeniorQigong. Af andre spektakulære foreningstiltag kan nævnes Den Stor Kinesiske Udstilling, som turnerede i flere år på landets biblioteker fulgt op af foredrag og smagsprøver på træningen ved skiftende instruktører.

Den Nye Tid og Energimedicin

Vi lever i en tid med stor forandring på alle planer.
Tidsånden åbner sig ind i en stadig mere udbredt forståelse for kroppens og sindets selvhelbredende potentiale.
Energimedicin er på alles læber i medierne såvel som i befolkningen. Forskningen frembringer dagligt nye beviser for sammenhængen mellem det positive, mentale fokus og responsen ind i den fysiske krop helt ind på celleplan. Tiden er med os i vores arbejde med at udbrede denne livsforståelse. Celleforskeren Bruce Lipton har med sin bog ’Intelligente celler’ sat skub i udviklingen mod et stort, globalt holdningsskifte. Et paradigmeskift er tikket ind.
Med Qigong som energimedicin plejer og styrker vi cellerne i praksis både fysisk og psykisk. I meditativ åbenhed kontakter vi et felt af Urkraft, kald det Qi-kraft eller Den Store Moder og kilden til livets essens også kaldet Jing.
Den 5.000 år gamle taoistiske livskundskab, dokumenteret i Lao Tze’s Klassiker om Vejen og Livskraften, ’Tao te King’ eller ’Daode Jing’ beretter i 81 poetiske vignetter om dette forhold. I Hugo Hørlych Karlsens unikke fordanskning strømmer ordene os udfordrende og kærligt i møde. Læs, lyt og bliv ved at læse og lytte. Måske er hvad du læser og hører ikke umiddelbart let at forstå, men bare bliv ved. Din underbevidsthed lytter opmærksomt, og langsomt eller i pludselige kvantespring opfanger hele dit system en dybere forståelse af livets paradoksalitet. Alt bærer sin modsætning i sig. ’Det blødeste i verden overvinder det hårdeste i verden’. Den tænkende hjerne, ego’et protesterer, men cellerne forstår og forvandler sig. Svaghed og sygdom forvandles til styrke og sundhed.

Qigong er et sanseunivers. Vi træner med henblik på bedre kontakt med alle aspekter af livet i os og omkring os. En kontakt som bygger på at mærke, smage, dufte, lytte og se stadig dybere ind i kroppens og sindets forunderlige natur. Uden at dømme, uden forventning, blot væren til stede i hvert øjeblik. Lade al indstrømmende information oplyse og forny hele energilegemet i meditativ, uanstrengt praksis. Stille og roligt svømme i Qihavet i os og omkring os. Lade os opfylde af glædesfuld og smilende energi. Den gyldne nøgle til det gode lange liv uden alvorlige sygdomme.
Praksis med Qigong skaber overskud til at bidrage positivt ind i livet her og nu for os selv og alt og alle omkring os ud fra bevidstheden om kærlighed og respekt for Moder Jord og Det Højeste Gode. Essensen i arbejdet med energilovmæssighederne er at styrke balancen mellem yin og yang, mellem hvile og handling, sorg og glæde, mellem højre og venstre hjernehalvdel. Forskningen og hele verden med den er begyndt at synge med på den gamle sang.
Vi rider på en bølge af stadig større forståelse for energimedicinens positivt transformerende kraft. Kvantefysikkens nyblomstring og den aktuelle celleforskning er med til at understøtte vores felt. Energimedicin er blevet en helt almindelig og tilgængelig del af den verserende dialog omkring alle aspekter af fysisk og psykisk sygdom og ind i forebyggende og helbredsfremmende tiltag på sundhedsområdet.

Vores udfordring lige her og nu er at forholde os positivt og samarbejdende til skiftende modeluner som Mindfulness, Positiv Psykologi og hvad det nu alt sammen hedder. At holde fokus og samtidig at være parate til at møde de sidste nye trends og sparre med dem i en positiv ånd. Alle kan vi lære noget af hinanden. Vi har snablen dybt nede i essensen med det overskud, det giver. Vores udfordring er at være lyttende og bygge bro, hvor muligheden opstår og samtidig stå fast på at videreføre den stolte tradition, vi står i, som er båret af en etisk bevidsthed hvilende på respekt for hver eneste levende organisme på Jorden.
Nærvær, Presence, Bevidsthed, Fokus, ordene bruges i flæng i snart sagt enhver sammenhæng. Konkret handler det hele blot om at smage på maden, du spiser, mærke dine følelser, mærke hvad du rører ved, virkelig se hvad du retter blikket imod, bevidst lugte hvad din næse opfanger, bevidst lytte til ord og lyde som rammer dit øre. At stille 100 % ind på de sanseindtryk der flyder igennem hele dit energilegeme og samtidig acceptere og slippe alt i bevidsthed om energien i det øjeblikkelige NU.  Qigong rummer det hele og vil bestå som en evig nøgle til de mange nye værdier, der så tydeligt manifesterer sig omkring os i alle tænkelige forklædninger .
Foreningsliv

Som ordet antyder har en forening sit helt eget liv. En forening er som en organisk krop, hvor alle dele spiller sammen, og når der hersker harmoni og god balance mellem de enkelte dele, danser livet frit og strømmende i hele kroppen. Enhver forening har både gode og mindre gode tider, det hører naturligt med, det er som med livet selv. I svære tider lærer vi ofte mest om livet, de svære tider er altid et wakeup call om at ændre strategier, søge nye veje, forbinde sig på nye måder og set i det perspektiv er de såkaldt svære tider måske de allermest værdifulde. Biyunforeningen i Danmark er kendetegnet ved en vedholdenhed og vilje til at transformere og udvikle sig til et stadig mere livskraftigt organ.  Biyunforeningen er en forening til investering i livsenergi med det formål at udbrede kendskabet til den viden og videnskab, som handler om at arbejde med Qi, livskraft. I den enkeltes arbejde med at styrke krop, sind og sjæl styrkes samtidig krop, sind og sjæl i det kollektive. Det er en naturlov. Den der giver sig selv energimedicin, giver samtidig energimedicin til Verden. Den der sætter en daglig energicheck ind i sin personlige energibank, Dan Tian indsætter samtidig en energicheck i den store Verdensbank, Dao de Jing. På dansk kunne den kaldes Banken til Verdens Blomstring og Balance.

Belyst med et citat fra Daode Jing:

’For at retlede menneskene og tjene himlen:
Spar!
Kun ved at spare kan du tidligt nå dao.
Spar på din kraft,
og der er intet,
du ikke kan klare.
Når der ikke er noget,
du ikke kan klare,
er der ingen yderste grænse.
Uden yderste grænse
kan du styre landet.
Men kun hvis du holder dig til alle tings moder,
kan du leve længe.
Det kaldes
at have dybe rødder og et fast grundlag.
Det er det lange livs og klarsynets dao’.

Biyunforeningen i Danmark har gennemgået en 10-årig proces med fødselsvanskeligheder og interne balancegange med fordeling af ansvarsområder i skiftende bestyrelser. Det har været både yin og yang og ikke altid i bedste harmoni. Men der har altid været vilje og overskud til at komme videre og løse problemerne til fælles bedste. Vi vil bare dette her! Vi holder fast og støtter hinanden. Det har været en vigtig og lærerig proces.
Formålet er lysende klart: Med Qigong har vi mulighed for at integrere det inderste, dybeste og højeste på hver vores måde, og som instruktører giver vi den gave videre til andre mennesker.

Lad Biyunforeningen fremover virke smidigt og støttende for helheden såvel som for den enkelte, som etablerer og udvikler nye tiltag med qigong som fundament og inspirationskilde. Lad alt være velkomment.

Lad os sammen hylde Biyunforeningen i Danmark i ønsket om et langt og frugtbart liv.

Lad livskraften strømme.

 

 

 

NYT !

KURSER MED FAN XIULAN efterår 2017
se under Kurser&Aktiviteter

Nyhedsbrev fra januar 2017 er kommet!

Læs her.

Fællestræninger:

Fællestræning arrangeret af Biyun Foreningen foregår flere steder i landet. Se datoer, tid og sted nedenfor.

For de der ikke lært Biyun Metoden, er man velkommen til at deltage i en ”prøvetime”.

Herefter kan man under ”kurser og aktiviteter” se hvor og hvornår der tilbydes kurser i grundformen, Jichu Gong.


København:
Ingen fællestræning for øjeblikket

Roskilde:
Den anden torsdag i måneden
kl. 17.00 - 18.30

Odense:
Første tirsdag i måneden
kl. 18.30 - 20.30

Vejle:
Første onsdag i måneden
kl. 18.30 - 20.30

Biyunforeninger

Biyunforening i Sverge

www.biyun.se

Den norske Biyun forening

www.biyun.no

Log Ind

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password