Biyunforeningen i Danmark

Biyunforeningen i Danmark

Biyunforeningen i Danmark blev grundlagt i 2003. Enhver der træner Medicinsk Qi Gong efter Biyun-metoden og går ind for foreningens formål kan være medlem af foreningen. Foreningen har som formål at fremme og styrke livskvaliteten både fysisk og psykisk ved hjælp af TKM (Traditionel Kinesisk Medicin) i almindelighed og Medicinsk Qi Gong efter Biyunmetoden i særdeleshed. Dette sker gennem foredrag, workshops og kurser samt fællestræning. Endvidere gennem uddannelse af instruktører under ledelse af Grand Master Fan Xiulan.

Bestyrelsen

Formand: Kirsten Lohmann Andersen, kisserlohmann@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem: Helga Thorup, kinesiologi@helgathorup.dk

Bestyrelsesmedlem: Sanne Rosenqvist, sannerosenqvist@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Karen Vinding, krop@karenvinding.info

Kasserer: Alice Jensen, biyun.dk.kasserer@gmail.com

Suppleant: Elena Enemark Nielsen, elenaenemarknielsen@gmail.com

Revisor: Bjarne Hejlskov, bjarne.hejlskov@gmail.com

Revisorsuppleant: Lis Nielsen

Medlemskab

Det årlige kontingent er på kr. 300, kontingentet følger kalenderåret.

Dit medlemskab vil være en kærkommen støtte til Biyunforeningens arbejde med at arrangere kurser med Grand Master Fan Xiulan, samt med at udbrede kendskabet til Medicinsk Qi Gong efter Biyunmetoden.

Ved deltagelse i kurser med Fan Xiulan, yder Fan Xiulan 100 kr. i prisreduktion til betalende medlemmer på alle kurser i Traditionel Kinesisk Medicin (TKM), De 5 elementers Qi Gong, Wai Qi A og træningslejre.

Som medlem vil du kunne deltage gratis i foreningens fællestræninger samt foredrag.
Som medlem har du ligeledes mulighed for at deltage i foreningens årlige vintertræf.
Foreningen har regelmæssige fællestræninger i København, Århus, Vejle og Odense. På fællestrænningerne har du mulighed for at optimere din energi, som det sker, når mange træner sammen, og du kan dele træningserfaringer, og få svar på eventuelle spørgsmål. Følg med her på siden www.biyun.dk under ‘Kurser og aktiviteter‘, her kan du se hvor og hvornår der er fællestræning.

Her kan du læse hvordan du bliver medlem

 

Webmaster: ankehu@mail.dk & okdios@gmail.com

NYT !

KURSER MED FAN XIULAN efterår 2017
se under Kurser&Aktiviteter

Nyhedsbrev fra januar 2017 er kommet!

Læs her.

Fællestræninger:

Fællestræning arrangeret af Biyun Foreningen foregår flere steder i landet. Se datoer, tid og sted nedenfor.

For de der ikke lært Biyun Metoden, er man velkommen til at deltage i en ”prøvetime”.

Herefter kan man under ”kurser og aktiviteter” se hvor og hvornår der tilbydes kurser i grundformen, Jichu Gong.


København:
Ingen fællestræning for øjeblikket

Roskilde:
Den anden torsdag i måneden
kl. 17.00 - 18.30

Odense:
Første tirsdag i måneden
kl. 18.30 - 20.30

Vejle:
Første onsdag i måneden
kl. 18.30 - 20.30

Biyunforeninger

Biyunforening i Sverge

www.biyun.se

Den norske Biyun forening

www.biyun.no

Log Ind

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password